Skupiamy się na indywidualnych potrzebach klienta, zawsze udzielając gwarancji na wykonane usługi i dostarczone urządzenia i stanowiska. Świadczymy także usługi w zakresie projektowania i wykonania konstrukcji
mechanicznych, instalacji energetycznych, hydrauliki siłowej i pneumatyki oraz remontu
i dostosowania pomieszczeń pod zabudowę stanowisk automatyki.


Oferta rozwiązań automatyki


Programy:
- programy na sterowniki PLC oraz komputerowe C/C++/C# do obsługi urządzeń
i sterowników (tworzenie raportów, kontrola, monitoring, wizualizacja, wykresy
czasowe)


Komputery/sterowniki PLC:
- dostawa i instalacja komputerów przemysłowych
- budowa stanowisk ze zautomatyzowanym procesem sterowania dla układów
pneumatyki, hydrauliki siłowej i urządzeń elektrycznych/energetycznych
- dostawa i instalacja paneli operatorskich HMI oraz sterowników PLC wraz
z programem sterowania i wizualizacji


Wyświetlacze/Mierniki:
- dostawa i instalacja wyświetlaczy LED, LCD wraz z komunikacją radiową/Ethernet/RS
i programem komputerowym do zarządzania wyświetlaną informacją


Pomiar i kontrola:
- dostawa i instalacja „strażników” mocy biernej i rozwiązań dotyczących oszczędności
i optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej
- kontrola, sterowania i rejestracja parametrów procesów przemysłowych (prądy,
napięcia, moce, temperatury, ciśnienia, inne wielkości)


CNC:
- budowa i serwis stanowisk sterowanych numerycznie (mechanika, silniki, sterowniki,
komputer, narzędzia wykonawcze)

Dotychczasowe wybrane realizacje:
- stanowisko wycinania plazmowego sterowanej numerycznie cnc 2000x1500mm
- stanowisko frezowania sterowane numerycznie cnc 2000x1500mm
- stanowisko analizy i kontroli parametrów energii wraz z programem
komputerowym i rejestracją danych
- stanowisko pomiarów geometrycznych konstrukcji mechanicznych za pomocą
czujników laserowych
- stanowiska (3x) prasy hydraulicznej 500kN ze sterowaniem komputerem
przemysłowym, programem komputerowym, sterownikiem PLC oraz kontrolą
wysokości i siły nacisku z możliwością definiowania własnych sił nacisku
- sterowanie kotłownią dla hal naprawczych - regulatory temperatur, pompy
wody, stacja pogody, obsługa pieca miału węglowego
- stanowisko prasy hydraulicznej 200kN ze sterownikiem PLC i rejestracją i
kontrolą procesu nacisku
- stanowisko badania prądnic lokomotywowych do 6kA i 1000V prądu stałego z
pełną automatyką procesu, rejestracją danych i programem komputerowym
- instalacje wyświetlaczy LED monitorujących procesy na halach remontowych
taboru kolejowego (Krzyż Wlkp., Legnica, Czerwieńsk)
- stanowisko inspekcji kamerą widzenia maszynowego do kontroli detali
mechanicznych wraz z programem komputerowym i komputerem przemysłowym
- stanowisko sterowania układem pneumatyki ze sterownikiem PLC i
rejestratorem danych


Działamy na sterownikach i elementach automatyki następujących firm:
- Siemens (Simatic S5, S7 200,300,1200,1500, Logo), Mitsubishi, Omron, Eaton, Selec, Lumel,
Sick, Schneider, Proface, Advantech, Wobit, Wago i inne